Heup

Wat is artrose van de heup (coxartrose)?
Heupartrose is in Nederland een veel voorkomende gewrichtsaandoening. Artrose is een degeneratieve gewrichtsaandoening waarbij het kraakbeen is aangedaan. Kraakbeen bevindt zich in gewrichten en zorgt ervoor dat een gewrichtsoppervlak glad is, waardoor er goede beweging mogelijk is. Kraakbeen is dus iets anders dan bot. Bij heupartrose neemt het gewrichtskraakbeen in het heupgewricht af in dikte. Artrose wordt daarom ook wel eens in de volksmond slijtage genoemd. Bij zeer ernstige artrose is het zelfs zo dat het bot kan worden aangetast, de beschermende werking van het kraakbeen is dan verdwenen.

Wat zijn de symptomen van artrose van de heup (coxartrose)?
Doordat het kraakbeen in het heupgewricht wordt aangedaan, wordt de beweging van het heupgewricht stroever. Dit leidt na belasting tot pijn, stijfheid en bewegingsbeperking. Artrose van de heup geeft vaak pijn bij (mank)lopen, traplopen en lang staan. In een vergevorderd stadium is de pijn de hele dag door aanwezig, ook tijdens rust. Kenmerkend is startpijn en/of -stijfheid in de ochtend of na langer zitten of liggen. De pijn wordt meestal gevoeld in de lies en het bovenbeen.

Totale heupprothese
In overleg met de orthopedisch chirurg kan besloten worden om het heupgewricht te vervangen. Tijdens een operatie wordt het heupgewricht vervangen door een prothese, ook wel implantaat genoemd.

In het Alrijne Ziekenhuis kent men het Rapid Recovery programma, dat er voor zorgt dat de patiënt slechts 2 à 3 dagen in het ziekenhuis verblijft. Tijdens uw opname gaat u al snel onder begeleiding van een fysiotherapeut leren (trap)lopen met een loophulpmiddel.

Nadat de hechtingen zijn verwijderd (na 14 dagen) kan worden begonnen met fysiotherapie. U doet thuis oefeningen uit de Rapid Recovery map, die u van het ziekenhuis mee krijgt. Wanneer er sprake is van moeizame revalidatie, dan kan worden geadviseerd direct de fysiotherapie op te starten. De eerste 2-4 weken na de operatie moet u lopen met 2 krukken en is het belangrijk u te houden aan de adviezen van de orthopeed en uw fysiotherapeut. Daarna gaat u dan geleidelijk aan het gebruik van de krukken afbouwen. Dit is afhankelijk van hoe u in staat bent uw geopereerde been te belasten. Belangrijke graadmeter daarin is dat u niet mank gaat lopen en geen toename van pijn krijgt. Geleidelijk zal u met de fysiotherapeut de oefeningen opbouwen volgens het “protocol na THP-operatie” van het Rijnland Heup/Knie Netwerk. Dit protocol is gezamenlijk door de in het netwerk aangesloten fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen van het Alrijne Ziekenhuis samengesteld.

De totale revalidatie kan 6-12 maanden duren. Op het moment dat u uw doelen bereikt heeft, zal de therapie worden beëindigd.
Voor verdere informatie kunt u kijken op de site van de maatschap Rijnland orthopedie .