Missie & Visie

Missie
Het Rijnland Heup Knie Netwerk is een samenwerking van de maatschap orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis en ongeveer zeventig fysiotherapiepraktijken in de regio. Dit netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewricht vervangende operatie van heup of knie. Deze zorg is bereikbaar, beschikbaar, toegankelijk en transparant. Het behandelprotocol, welke voldoet aan professionele maatstaven, zorgt voor een evidence based behandeltraject voor direct betrokkenen. Behandelaars van het Rijnland Heup Knie Netwerk zijn professioneel, innovatief en klantgericht.

Visie
We streven naar een hoge kwaliteit van zorg, gebaseerd op onze professionele standaarden en onze eigen deskundigheid, welke wij up-to-date houden. Door de onderlinge afstemming van de zorg is de kwaliteit beter. De patiënten worden betrokken bij ons beleid middels patiëntenraadpleging (het meten van klanttevredenheid). De geleverde kwaliteit van zorg maken we inzichtelijk, zowel voor wat betreft de uitkomsten van de zorg alsook het kostenaspect.
Eind 2016 wordt de kwaliteit van het Rijnland Heup Knie Netwerk door alle belanghebbenden (patiënt, orthopeed, fysiotherapeut en zorgverzekeraar) herkend en onderschreven.

 • Wij streven er naar dat de patiënttevredenheid van patiënten binnen het netwerk eind 2015 minimaal een 8 scoort;
 • Met ingang van 1 juli 2015 werken alle behandelaars volgens de uniforme behandelstrategieën, zoals opgesteld in de behandelprotocollen.

Borging van kwaliteit in Rijnland Heup Knie Netwerk door:

 • Duidelijke communicatie naar patiënten en behandelaars (folder,website) over het Rijnland Heup Knie Netwerk;
 • Intensieve samenwerking tussen orthopeden en fysiotherapeuten van het netwerk, door goede afstemming van de pre– en postoperatieve fysiotherapeutische zorg;
 • Behandelen volgens behandelprotocollen waarin de pre- en postoperatieve behandeling van TotaleHeupProthese en TotaleKnieProthese is vastgelegd;
 • Gebruik van kwalitatieve, uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten;
 • Integratie van het protocollen in het fysiotherapeutisch Elektronisch Patiënten Dossier;
 • Scholing binnen het netwerk (cursus, symposium);
 • Uitwisselen van literatuur en kennis binnen het netwerk;
 • Wetenschappelijk onderzoek doen binnen het netwerk;
 • Jaarlijks worden de data in het netwerk statistisch geanalyseerd.